De overgang naar Profit 15 komt steeds dichterbij en brengt weer een aantal handige functionaliteiten met zich mee. In dit artikel zoomen we in op de nieuwe functies binnen de module Payroll, zodat uw organisatie deze optimaal in gebruik kan nemen. In de Payroll module van AFAS zal er in Profit 15  onder andere meer inzicht gegeven worden in de loonberekening en wordt het mogelijk om de correctieperiode dicht te zetten. Hulp nodig? Uiteraard staat het team van Peopletrack klaar om u te ondersteunen bij het gebruik van Profit 15.

Correctieperiodes dichtzetten in Profit 15

Het is straks mogelijk om de correctieperiode direct vanaf het begin dicht te zetten in Profit 15. Voorheen was dit alleen mogelijk in de reguliere salarisverwerkingsperiode maar niet in een correctieperiode. Wanneer er voorheen dus een correctie doorgevoerd moest worden vanwege een foute salarisverwerking, dan moesten alle medewerkers hierin meegenomen worden. Door het dichtzetten van een correctieperiode is het straks mogelijk om zelf te bepalen welke mutaties hierin worden meegenomen. Alle processen kunnen gecontroleerd worden aan de hand van de dichtgezette periode. De verschillen-periode vangt alle correcties en mutaties af, waardoor deze stuk voor stuk beoordeeld kunnen worden. Op deze manier kan er geborgd worden dat alle medewerkers op tijd hun salaris ontvangen.

Inzicht in loonberekening

De loonberekening is opgebouwd uit allerlei looncomponenten, waardoor het  soms lastig is om te zien hoe een berekening tot stand is gekomen. Op het gebied van de loonberekening wordt er in Profit 15 veel meer inzicht gegeven.

In Profit 15 is het mogelijk om door te klikken op de correctieregels, de looncomponenten én de parameters. Bij het doorklikken op de correctieregel is het direct inzichtelijk wat deze correctie inhoudt en welke gevolgen de correctie heeft in de loonberekening. Wanneer er doorgeklikt wordt op de looncomponent is het inzichtelijk welke parameters zijn gebruikt en de manier waarop dit berekend is. Dankzij de nieuwe knop ‘parameters’ is het straks tevens zichtbaar welke invoerparameters er gewijzigd zijn (bijvoorbeeld geboekt salaris, percentage pensioen of stamgegevens).

Filter op standenregister

Het standenregister biedt een handig overzicht met informatie uit de salarisadministratie. Bij grotere organisaties kan het zijn dat het laden van dit standenregister erg lang duurt. Bij het laden wordt namelijk alle berekende data, van alle medewerkers, van het hele jaar opgehaald. Om die reden zal er in Profit 15 de mogelijkheid zijn om de standenregister te filteren op verschillende componenten. Op die manier hoeven niet alle gegevens ingeladen te worden en is de data overzichtelijk per component te controleren. Uiteraard zijn deze filters ook eenvoudig op te slaan, zodat deze terugkerend geopend kunnen worden en de output gerichter inzichtelijk is.

Optimalisatie Payroll auditor

In de Payroll auditor worden de audits weergegeven die aandacht nodig hebben. Bij het negeren van een audit, is het in Profit 15 mogelijk om een reden mee te geven waarom deze audit genegeerd wordt. Mocht de audit terugkeren, dan wordt het tevens zichtbaar om welke reden de audit eerder genegeerd is. Hierbij is het mogelijk om meerdere audits te selecteren en dezelfde reden op te geven voor het negeren. Daarnaast is het mogelijk om de audit voor een bepaalde medewerker uit te zetten, waardoor een audit niet iedere periode zal terugkeren.

Ditzelfde geldt voor een parameter. Bij het verwijderen of toevoegen van een parameter is het straks mogelijk om een reden toe te voegen, wat voornamelijk handig is als er tijdelijk iets verandert.

Controleren pensioenaangifte APG

Met de komst van Profit 15 is het mogelijk om de pensioenaangifte APG te controleren voordat de salarisverwerking wordt geaccordeerd. Op deze manier kunnen eventuele technische fouten opgelost worden voordat er akkoord gegeven wordt, wat tijdrovende correcties zal voorkomen. Deze functionaliteit is voornamelijk relevant voor de onderwijs-, bouw- en schoonmaakbranche.

Ook het maximale uit Profit 15 halen voor uw organisatie? Neem vrijblijvend contact op met onze AFAS specialisten

Call Now Button