Voor de module Projecten in AFAS staan er een aantal nieuwe functionaliteiten klaar om te gebruiken in Profit 15. De veranderingen zijn voornamelijk terug te vinden in de autorisatie van medewerkers, het aanmaken van workflows, het boeken van uren en de optimalisatie van termijnfacturatie. Lees hieronder welke functies van toepassing zijn op uw organisatie. Uiteraard kunnen de collega’s van Peopletrack eventuele vragen beantwoorden of ondersteuning bieden bij de inrichting in Profit 15.

Medewerker autorisatie via projecten

In Profit 15 is het mogelijk om de autorisatie af te leiden vanuit de projectenadministratie, wat vooral van pas zal komen bij project-gedreven organisaties. Wanneer er een projectleider is toegewezen, wie samenwerkt met allerlei medewerkers uit verschillende teams dan kan de projectleider ook als ‘projectleidinggevende’ toegewezen worden. Met deze titel krijgt de projectleidinggevende ook toegang tot de medewerker-rechten van de projectleden. Hierdoor wordt de projectleidinggevende gezien als de tweede leidinggevende van de medewerkers gedurende de looptijd van het project. Het toewijzen van een projectgroep met een projectleiddinggevende verloopt via de workflow en moet vanzelfsprekend eerst goedgekeurd worden. Op deze manier wordt het proces geborgd voordat er daadwerkelijk rechten zijn uitgedeeld.

Projecten aanmaken via de workflow

In Profit 14 was het al mogelijk om teamleden aan te maken via de Workflow, vanaf Profit 15 is dit ook mogelijk voor projecten. Het project komt ter beoordeling in de workflow, zodat deze aangemaakt wordt na goedkeuring. Wanneer er een bestaand project aangepast wordt, dan wordt deze opnieuw in de workflow gestuurd ter beoordeling. In het project zijn de huidige gegevens zichtbaar met daarin een aparte tab met de gewijzigde gegevens, wat zorgt voor een duidelijk overzicht. Verder is in het projectdossier overzichtelijk weergegeven wat er gebeurt is in de volledige projecthistorie.

Update uren boeken

Profit 15 biedt een update voor het inboeken van de uren, namelijk de actie ‘vorige week overnemen’. Iemand kan zijn/haar uren van voorgaande week kopieren voor de huidige week, waardoor het invullen van de uren veel sneller en efficiënter zal verlopen. Deze actie is voornamelijk handig bij repeterende werkzaamheden, omdat de uren op deze manier snel en foutloos gekopieerd kunnen worden.

Optimalisatie termijnfacturatie en factuurvoorstel

In Profit 15 zijn de termijnfacturatie vanuit projecten en factuurvoorstellen geoptimaliseerd. Bij een factuurvoorstel is het mogelijk om een termijn om te zetten in een pro-forma, zodat deze na goedkeuring van de klant omgezet kan worden naar een definitief factuur. Onder het kopje factuurtermijnen zijn deze nu eenvoudig terug te vinden. Nadat er een factuurvoorstel is gegenereerd (wat nu per project ingesteld kan worden), wordt het vakje gefactureerd ook aangevinkt. Bij facturatie wordt ook de factuurdatum en het factuurnummer toegevoegd, zodat zichtbaar is dat er daadwerkelijk gefactureerd is.

Een andere optimalisatie op het gebied van facturatie is het wijzigen van de vervaldatum. Hiermee is het mogelijk om de vervaldatum van meerdere termijnen in één handeling te wijzigen.

Meer weten over de nieuwe functionaliteiten in Profit 15? Lees dan ook de artikelen over de wijzigingen voor de modules HRM, Payroll en Financieel. Voor vragen en ondersteuning kunt u vrijblijvend contact opnemen met de collega’s van Peopletrack.

Call Now Button