Op 2 augustus 2022 treedt de Wet Betaald Ouderschapsverlof (Wbo) in werking. Deze wet zorgt ervoor dat ouders ouderschapsverlof kunnen opnemen waarvan het verlof deels wordt doorbetaald. Dankzij deze nieuwe wet hebben ouders het recht om in totaal 9 weken betaald ouderschapsverlof op te nemen in het 1e levensjaar van het kind. Het verlof kan opgenomen worden door alle ouders van kinderen jonger dan 1 jaar en geldt dus niet alleen voor ouders met kinderen die na 2 augustus 2022 geboren zijn. Het betaalde verlof bedraagt 70% van het dagloon waarbij een grens aangehouden wordt tot maximaal 70% van het maximumdagloon.

Verlofsoorten geboorte

Na de geboorte heeft de moeder standaard 16 weken zwangerschapsverlof welke 100% wordt doorbetaald, voor de partner is dit 1 week geboorteverlof welke ook 100% wordt doorbetaald. Met de komst van de wet WIEG op 1 juli 2020 konden vaders dit verlof al uitbreiden met maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof tegen 70% van het salaris. Deze verlofdagen dienen binnen een periode van 6 maanden na de geboorte opgenomen te worden. Het nieuwe wettelijk betaalde ouderschapsverlof dat vanaf 2 augustus 2022 opgenomen kan worden, komt bovenop de al bestaande verlofsoorten omtrent een geboorte. Daarnaast blijft ook het onbetaalde ouderschapsverlof een wettelijk recht. Zowel moeder als partner mag in totaal 17 weken onbetaald ouderschapsverlof opnemen in de eerste 8 levensjaren van hun kind.

“Zijn niet alle betaalde ouderschapsverlofdagen opgenomen? Dan wordt het restsaldo overgeheveld naar het onbetaalde ouderschapsverlof.”

Overzicht verlofsoorten geboorte

Overzicht verlofsoorten geboorte (AFAS Help)

 

Betaald ouderschapsverlof inrichting AFAS Profit en AFAS InSite

Door het betaald ouderschapsverlof in te richten in AFAS, kunnen medewerkers vanaf 2 augustus 2022 de aanvraag zelf eenvoudig via InSite of de Pocket App doen. Dit doen zij door het kind te registreren als familielid in AFAS InSite/PocketApp. Na deze registratie wordt het verlofsaldo toegekend en bijgehouden in AFAS, zodat HR hier geen handmatige handelingen voor hoeft te doen. Vervolgens kunnen zij de gewenste verlofsoort aanvragen, waarbij de keuze gemaakt kan worden tussen specifieke data of bijvoorbeeld repeterende dagen. Tijdens de AFAS open 2022 legde Nieke Dorland in de sessie ouderverlof uit dat de volgende stappen ingericht dienen te worden in AFAS om voor het ouderverlof:

 1. Verloftype
  Verloftype aanmaken en prioriteren
 2. Verlofsoort
  Verlofsoorten koppelen aan de arbeidsvoorwaarde
 3. Profielen
  Familielid, verlof en rooster
 4. Workflows
  Bepaal de juiste workflow en koppel deze aan het profiel
 5. InSite
  Maak een portaal voor alle aanvragen en inzicht

Bron: AFAS Help

Onbetaald ouderschapsverlof opnemen na betaald ouderschapsverlof

Medewerkers kunnen het betaalde en onbetaalde verlof opnemen door een roosterwijziging in te sturen via een profiel voor opname van ouderschapsverlof. Wanneer er een wijziging is ingestuurd voor het wettelijk betaalde verlof dan is dit automatisch een tijdelijke mutatie. Zodra de einddatum bereikt is (het verlof is namelijk een jaar geldig) dan wordt de oorspronkelijke roosterregel weer voortgezet. Mocht de medewerkers vervolgens gebruik willen maken van het onbetaald ouderschapsverlof dan moet hiervoor een nieuwe roosterwijziging ingestuurd worden, omdat het onbetaalde verlof een geldigheid heeft van 8 jaar. (zie ook het klantportaal van AFAS over dit onderwerp).

Tip: In AFAS Profit 21 is een nieuw signaal toegevoegd: ‘Beoordeling opvolging tijdelijk rooster’. Dit signaal attendeert de medewerker/personeelszaken erop dat het tijdelijke rooster binnenkort eindigt, zodat er besloten kan worden om het betaalde verlof om te zetten in het onbetaalde ouderschapsverlof.

AFAS ondersteuning

Als gecertificeerd AFAS partner ondersteunen wij onze klanten door middel van consultancy, vanuit ons expertise center of maken we het werken met AFAS makkelijker dankzij speciaal ontwikkelde producten (autorisatiemonitor, softwarerobots of dashboards). Heb je hulp nodig bij de inrichting van het ouderschapsverlof wat vanaf 2 augustus opgenomen kan worden door ouders? Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden via info@peopletrack.nl of bel 020-8231829.

Call Now Button